Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P1-1           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka           
Spremembe statuta Krajevne skupnosti Sv. Duh           
Statutarni sklep občine Škofja Loka           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Škofja Loka           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje           
Statutarni sklep           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1997           
Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji občine Škofja Loka           
Statut Krajevne skupnosti Sv. Duh           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Sklep javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za ureditveno območje P1-7 LTH-OL Vincarje           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka           
Sklep o določitvi območja izvajanja gospodarske javne službe           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor