Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča           
Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P 1-1           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1999           
Odlok o ugotovitvi, katere sestavine PIA so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990           
Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka           
Odlok o turistični taksi v Občini Škofja Loka           
Odlok o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Log, ki je bil izveden 28. 3. 1999 v prostorih domačije Rupar, Bukov vrh nad Visokim 1           
Sklep o uvedbi samoprispevka           
Spremembe meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki           
Sklep o imenovanju kandidata za člana Občinskega sveta občine Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor