Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 – individualne pobude, dopolnitev 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev programskih zasnov za stanovanjsko obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka in osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko obrtne cone Hrastnica           
Sklep o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov na območju Občine Škofja Loka           
Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš           
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1-7 LTH – OL – Vincarje           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta starega mestnega jedra Škofje Loke           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za regionalno cesto R1-210-1110 (Poljanska obvoznica Škofja Loka)           
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Križni gori nad Škofjo Loko za kulturni spomenik           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh za 1. volilno enoto, ki obsega naselja Virmaše in Grenc           
Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine plina           
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2000           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Škofja Loka           
Program priprave zazidalnega načrta in spremembe programske zasnove za območje stanovanjsko-obrtne cone v Hrastnici           
Odlok o preimenovanju naselja Tomaž nad Praprotnim           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofji Loki in prostorskih ureditvenih pogojev za mikrocelote Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor