Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za potrebe kmetijske dejavnosti – dopolnitev 2002           
Odlok o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice Reteče           
Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki           
Odlok o uvedbi samoprispevka           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Škofja Loka o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Log – vaško območje Gabrška gora           
Sklep o cenah izvajanja dimnikarskih storitev in drugih pogojih za območje Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2002           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1-2 Gorenjska predilnica, Lokateks, Škofja Loka           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevne skupnosti na območju Občine Škofja Loka           
Odlok o lokalni turistični vodniški službi v občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri           
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš           
Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad           
Pravilnik o postavitvi spominskih obeležij v Aleji znamenitih Ločanov in o postavitvi drugih umetniških del na območju Občine Škofja Loka           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka           
Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 1110)           
Sklep o razveljavitvi odloka           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Škofje Loke – za območje klavnice           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za gramoznico Reteče in poročila o vplivih na okolje za širitev gramoznice Reteče in sanacijo izkoriščenih površin           
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor