Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2007           
Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila za OLN za del območja Grenc in podaljšanju javne razgrnitve OLN           
Poročilo o izidu glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah 2006 v Občini Škofja Loka           
Poročilo o izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2006 v Občini Škofja Loka           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča           
Odlok o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II           
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc           
Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predlinica, Lokateks, EGP           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka           
Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata           
Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«           
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka           
Sklep o ukinitvi in o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor