Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2011           
Odlok o razglasitvi Dorfarje – Domačija Dorfarje 16 (EŠD 14532) za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o razglasitvi Puštal – Hiša pri Burjevcu (EŠD 28440) za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2011           
Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev župana in o izidu glasovanja v Svet Krajevne skupnosti Škofja Loka – mesto, ki so bile 24. oktobra 2010           
Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010           
Popravek Odloka o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«           
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II           
Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza           
Sklep o višini pristojbine za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka           
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 29/08, popr. 40/09)           
Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva           
Sklep o cenah posebnih storitev za dobavljeno vodo v Občini Škofja Loka            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor