Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2012           
Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odredba o razporeditvi uradnih ur v občinski upravi Občine Škofja Loka           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2011           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o javnih parkirnih mestih danih v najem           
Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka           
Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka           
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka           
Tehnični popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena           
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka           
Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor