Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa           
Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka           
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2012           
Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce           
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem           
Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka           
Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«           
Sklep o razveljavitvi popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa           
Odlok o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor