Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2015           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za del leta 2014            
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar–marec 2015           
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij            
Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev za župana, ki so bile 19. oktobra 2014           
Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka – Mesto           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja           
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013           
Avtentična razlaga kartografskega dela in 11. člena Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata            
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014            
Avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o imenovanju ulice Nad Plevno           
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor