Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2016 - druga obravnava            
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Statuta Občine Škofja Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2016           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŠK-42/01 - 1. faza v Škofji Loki - prva obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka - skrajšani postopek           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Sklepa o prvi dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2015           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode           
Predlog Pravilnika o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenika padlim talcem za Kamnitnikom za kulturni spomenik lokalnega pomena - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015           
Predlog Sklepa o pristopu Občine Škofja Loka k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor