Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar – marec 2017           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice           
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofja Loka           
Odredba o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Sklep o sprejetju Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SK-42/01 – 2. faza           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2016           
Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka           
Spremembe Statuta Občine Škofja Loka           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 02 - Filc)            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del nekdanje vojašnice           
Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki – 1. faza           
Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka           
Sklep o spremembi Sklepa o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor