Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2018 - prva obravnava           
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o razglasitvi »Tavčarjevega dvorca na Visokem za kulturni spomenik - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2017            
Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce           
Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Reteče – EUP RE 01/03 – Z del – dopolnjen osnutek – druga obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka - prva obravnava            
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Reteče – EUP RE 01/03 – Z del – dopolnjen osnutek – prva obravnava           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Škofja Loka - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Škofja Loka           
Predlog Pravilnika o postavitvi spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov           
Predlog Pravilnika o postavitvi spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor