Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o oglaševanju - druga obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Livada Žovšče« v Škofji Loki – dopolnjeni osnutek – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) - druga obravnava           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 02 – FILC) - druga obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Škofja Loka za leto 2016           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Škofja Loka za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2018           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o oglaševanju - prva obravnava           
Predlog Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka            
Predlog Pravilnika o sofinanciranju nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev - Jobstov sklad            
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka - druga obravnava            
Dopolnjen Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Livada Žovšče« v Škofji Loki           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče — EUP RE 01/03 — Z del - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje - druga obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka - prva obravnava            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor