Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka           
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Škofja Loka           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leto 2019           
Odlok o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora v Občini škofja loka           
Sklep o izdaji soglasja k predlagani ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofja Loka           
Sklep o uskladitvi meje Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda 973, zavod za organizacijo prireditev in dogodkov Škofja Loka           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019           
Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Škofja Loka           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča           
Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofja Loka           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Škofja Loka           
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor