Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1996           
Odlok o prazniku Občine Radenci           
Odlok o dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci           
Razpis redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Radenci           
Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti            
Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1996           
Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci           
Sklep o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 v Občini Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci”           
Odlok o spremembi odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Radenci           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1995           
Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti           
Sklep o izračunu in plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča           
Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Radenci           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v prvem polletju 1996           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1995           
Poslovnik Občinskega sveta občine Radenci           
Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Radenci           
Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor