Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o komunalnih taksah v Občini Radenci           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci           
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci           
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Radenci           
Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radenci           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radenci - Radenski mehurčki           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kapela           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci           
Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1997           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1996           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radenci           
Odlok o grbu in zastavi Občine Radenci           
Pravilnik o določanju plač funkcionarjev in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Radenci in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta           
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radenci           
Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v letu 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor