Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o uradnih rezultatih volitev za župana Občine Radenci – drugi krog           
Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za župana Občine Radenci           
Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela           
Poročilo o uradnih rezultatih volitev za člane Občinskega sveta občine Radenci           
Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Radenci           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v letu 1999           
Sklep o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radenci           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1998           
Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Radenci           
Razpis drugega kroga volitev za župana Občine Radenci           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radenci           
Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci            
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Radenci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radenci           
Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Radenci           
Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo Občine Radenci           
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Radenci – Jug           
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona           
Odlok o spremembah odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci           
Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1998           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor