Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v leto 2007           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Radenci           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev  in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  ter članov drugih  občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Radenci           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Radenci za leto 2005           
Sklep o prevedbi veljavnosti Proračuna občine Radenci za leto 2006           
Sklep o začasnem financiranju občine radenci v obdobju januar - marec 2007           
Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Radenci na volitvah dne 22. oktobra 2006           
Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za Župana Občine Radenci na volitvah dne 12. novembra 2006           
Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela in Radenci na volitvah dne 22. oktobra 2006           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2005)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Radenci           
Sklep o razpisu rednih volitev v Svet Krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela           
Program prodaje občinskega nepremičnega premoženja v letu 2006           
Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2006           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Radenci v letu 2006           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci           
Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede           
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor