Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2008           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Radenci           
Predlog Sklepa o soglasju k usklajenim cenam za socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu            
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci            
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa družbene lastnine           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o LGJS v občini Radenci           
Predlog Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci           
Predlog sklepa o popravku vsebine Uredbe o razveljavitvi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Radenci           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o soglasju k podpisu Posojilne pogodbe podjetja DOSOR d.o.o.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor