Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Radenci           
Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo «           
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2012           
Sklep o komunalnem prispevku za priključevanje na kanalizacijsko omrežje           
Sklep            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Radenci           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci           
Odlok o občinskih taksah v občini Radenci           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Radenci           
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Radenci           
Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Radenci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor