Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občiniRadenci           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2013           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine radenci za leto 2012           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov in projetktov drugih društev v občini Radenci           
Predlog Pravilnika o štipendiranju študentov v občini radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine radenci za leto 2012           
Predlog Odloka o letnem načrtu odaje nepremičnega premoženja Občine Radenci v najem za leto 2012           
Predlog Odloka o javnem redu   v občini Radenci           
Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Radenci           
Predlog Odloka o urejanju javnih in drugih površin  v Občini Radenci           
Predlog Sklepa o prispevku za priključevanje na Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občini Radenci           
Predlog Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radenci           
Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra           
Predlog Odloka o letnem načrtu pridobivanja neprimičnega premoženja Občine Radenci za leto 2012           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnikao plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov           
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radenci           
Predlog Sklepa            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor