Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencionirane cene omrežnine za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 v Občini Radenci           
Predlog Sklepa o nadomestilu služnosti na nepremičninah v lasti Občine Radenci           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci - drugo branje           
Predlog čistopisa Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - prva obravnava           
Predlog Sklepa o prevzemu ter prenosu vaškega vodovoda Hrašenski vrh v javno vodovodno omrežje Občine Radenci           
Predlog čistopisa Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci - prva obravnava           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci - prvo branje           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016            
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.o - prvo branje           
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci - prvo branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Sistemizaciji oddelkov in zaposlenih v šolskem letu 2016/2017 v Vrtcu Radenci           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor