Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018 - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Radenci« - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci v letu 2018            
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Radenci - skrajšan postopek           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 - II rebalans           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem            
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017            
Predlog Sklepa spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadomestilu služnosti na nepremičninah v lasti Občine Radenci           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Radenci - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor