Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 2. decembra 2018 – 2. krog volitev za župana           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radenci           
Sklep o višini ekonomske cene za program predšolske vzgoje v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki           
Sklep o povečanju proračunske postavke 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci - vas kot območje prijaznega prometa           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na rednih volitvah v Občinske svete, Svete krajevnih skupnosti in volitve županov, ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018 in v primeru drugega kroga volitev za župana, v nedeljo, 2. decembra 2018           
Sklep o polletnem poročilu Občine Radenci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci v letu 2019           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Odlok o turistični taksi v Občini Radenci           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje ter športne dvorane Radenci           
Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Radenci           
Sklep o določitvi višine odstotka izjem od obvezne vključitve v sprejeta Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2018 in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2018           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Radenci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radenci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor