Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Radenci           
Sklep o določitvi višine odstotka izjem od obvezne vključitve v sprejeta Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2018 in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2018           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Radenci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radenci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2)           
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Radenci           
Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o določitvi ekonomske cena programov za predšolsko vzgojo v Občini Radenci           
Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor