Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o odpravi Sklepa o financiranju obnove vodovodnih priključkov in vgradnji vodovodnih jaškov v skladu s tehničnim pravilnikom za obstoječe stanovanjske stavbe na območju javnega vodovodnega sistema v Občini Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih društev občine Radenci           
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci           
Zaključni račun proračuna občine Radenci za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2019           
Sklep o višini ekonomske cene za program predšolske vzgoje v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki           
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Radenci za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor