Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2014           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2014           
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2014           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2013           
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3m2 v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica na območju Občine Poljčane           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Poljčane           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah           
Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Poljčane           
Odlok o predkupni pravici Občine Poljčane           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Poljčane           
Sklep o ukinitvi javnega dobra II           
Sklep o ukinitvi javnega dobra I           
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoči družini na dom           
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor