Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995           
Poslovnik Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Sovjak, Kokolajnščak, Rožički Vrh, Terbegovci, Grabonoš, Dragotinci in Galušak           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1995           
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995            
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Statut Občine Sveti Jurij           
Sklep o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor