Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000           
Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 ter prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveti Jurij           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za “Blaguško jezero”           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor