Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2003           
Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici            
Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček           
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2003           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici            
Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Videm ob Ščavnici           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2002           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici dne 1. 12. 2002           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici dne 10. 11. 2002           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor