Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2006           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2005           
Sklep o sprejemu Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Prostorskega reda Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priključevanju na javni vodovod v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Odlok o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2006           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor