Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček           
Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij s točo 15. avgusta 2008           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta OPN           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2007           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Videm ob Ščavnici”           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor