Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o določitvi plovbnega režima po Blaguškem jezeru           
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012           
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor