Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Odlok o spremembi proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dragotinci – Stramič           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o cenah javnih služb oskrbe z vodo           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in izvajanja zimske službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor