Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Zavrč za leto 2014           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2014           
Sklep o določitvi vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane - Zavrč ter sistemizacije delovnih mest           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa v zavodu OŠ            
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Zavrč            
Sklep o imenovanju podžupana Občine Zavrč.           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Zavrč           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč in za leto 2013 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2013           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zavrč           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2013           
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2012           
Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24 - R1 ŠPORTNI PARK ZAVRČ - sprememba 2           
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč           
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor