Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče           
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Zreče           
Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995 (Zreče)           
Odlok o grbu in zastavi Občine Zreče           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Dobrovlje (Zreče)           
Odlok o začasni ureditvi parkiranja v Občini Zreče           
Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih k.o.: Zreče in Preloge           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1995           
Odlok o podelitvi koncesije za urejevanje in vzdrževanje zunanjih površin Občine Zreče           
Statut Občine Zreče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Zreče)           
Odlok o imenovanju Ogljarske ulice v Zrečah           
Začasni odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Zreče           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995 (Zreče)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor