Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini           
Odlok o davku od premoženja v Občini Zreče           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče (Zreče)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče           
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Zreče           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče           
Odlok o priznanjih v Občini Zreče           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče           
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem in članom delovnih teles Občine Zreče           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Zreče           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Zreče           
Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Zreče           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1995           
Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v Občini Zreče           
Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Zreče           
Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor