Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 1999           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zreče v letu 1999           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Zreče           
Poročilo o izidu volitev za župana           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zreče           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče           
Odlok o turistični taksi v Občini Zreče           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1998           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče           
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Zreče           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986–1990 v letih 1993 in 1994 za območje Občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor