Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2002           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2002           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2001           
Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema           
Sklep o znižanju cene toplotne energije           
Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v lasti Občine Zreče v najem           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Sklep o soglasju k povišanju cen pitne vode           
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Zreče           
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2001           
Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje počitniških hiš NUNE (ureditveno območje 2) v Občini Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče           
Sklep o znižanju cene toplotne energije           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor