Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Cenik daljinskega ogrevanja           
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o uvrstitvi delovnega mesta vodje javnega zavoda v plačilni razred           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2012           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2012           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2012           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011           
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2012           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2013           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za mladino Zreče           
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se uvede časovno omejeno parkiranje, ter o določitvi rezerviranih parkirnih površin v Občini Zreče           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče           
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče           
Sklep o soglasju k povišanju cene najema grobov na pokopališču v Skomarju           
Sklep o soglasju k povišanju cene najema grobov na pokopališču v Gorenju pri Zrečah           
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja           
Pravilnik o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor