Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2013           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2014           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2014           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2014           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2014           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Odlok o razveljavitvi odloka o lokalnem nadzoru v Občini Zreče           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče           
Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Zreče           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Obvezna razlaga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče) (Uradni list rs, št. 31/97, 119/05, 16/07 in 28/12)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2013           
Odlok o izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor