Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2016           
Predlog Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2016           
Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2016           
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2016           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Zreče           
Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Zreče           
Predlog Pravilnika o uporabi športne dvorane in telovadnice pri Osnovni šoli Zreče ter telovadnice pri podružnični šoli Stranice           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Zreče           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Zreče - skrajšani postopek           
Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Škalce - Stanojevič - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND) - za gradnjo objekta - druga obravnava           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Škalce - Stanojevič - druga obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2015 - skrajšani postopek           
Predlog Statuta Občine Zreče - druga obravnava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 - splošna razprava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2015 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče - prva in druga obravnava           
Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče - prva in druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor