Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2017           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2017           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2017           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za namen ureditve kampa Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zreče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice – Vitanje           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Zreče           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – mesnica Ravničan           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna zazidava center Zgornje Zreče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče (območje OPN: UN1/093)           
Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče           
Odlok o vzdrževanju objekta na Kovaški cesti 24 v Zrečah           
Sklep o obračunavanju odsotnosti v vrtcu Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor