Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 – druga obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017 – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 – skrajšani postopek           
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter – prva obravnava           
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče – prva obravnava            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za namen ureditve kampa Zreče – druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d. o. o. – druga obravnava           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Zreče za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2017           
Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2017           
Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2017           
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2017           
Predlog Sklepa o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2016           
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu za namen ureditve kampa Zreče - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Mesnica Ravničan – prva in druga obravnava           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. – prva obravnava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 - splošna razprava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017 - splošna razprava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor