Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa kulture v Občini Zreče za leto 2018           
Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2018           
Predlog Sklepa o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2018           
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2018            
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Zreče           
Predlog Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zreče           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice – Vitanje – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017 – skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Zreče           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2017 – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine Zreče – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za stanovanjsko naselje Stranice – območje severno od ceste Stranice – Vitanje – prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče – druga obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja javnih cest v Občini Zreče – druga obravnava           
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Hoja med krošnjami« – prva in druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju občine Zreče – prva in druga obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor