Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP OP07/028 – širitev naselja Stranice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro           
Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Zreče v primeru naravne ali druge nesreče           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Sklep o nadomestnem članu Občinske volilne komisije           
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije člana Občinske volilne komisije v Občini Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zreče           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče (za območje UN1/107)           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče           
Odlok o turistični taksi v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2017           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor