Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zreče           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2019           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2019           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Zreče           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Gorenje           
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Resnik           
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Dobrovlje           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče           
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Stranice           
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Zreče           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče           
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Skomarje           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP OP07/028 – širitev naselja Stranice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro           
Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Zreče v primeru naravne ali druge nesreče           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor