Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dobrovnik za leto 2003           
Poročilo o končnem izidu glasovanja za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrovnik za leto 2003           
Odlok o II. spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2002           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobrovnik, člane občinskega sveta Občine Dobrovnik in člane Sveta krajevnih skupnosti na območju občine Dobrovnik           
Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila           
Odlok o grbu in zastavi Občine Dobrovnik           
Razrešitev in imenovanje člana posebne občinske volilne komisije           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrovnik           
Odlok o komunalnem nadzorstvu in redarstvu           
Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik v letu 2002           
Odlok o priznanjih in nagradah občine Dobrovnik           
Sklep o razrešitvi in imenovanju  predsednica in namestnice predsednice občinske volilne komisije občine  Dobrovnik            
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Dobrovnik           
Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Lendava za del območja občine Dobrovnik           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik v letu 2002           
Odlok o spremembi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2002           
Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Dobrovnik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor