Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo)           
Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora           
Sklep o določitvi preseganja števila otok v oddelkih vrtca           
Pravilnik o načinu sofinanciranja gradnje, obnove in vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva           
Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Dobrovnik           
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Dobrovnik           
Sklep o cenah programa v vzgojno-varstvenem zavodu           
Sklep o uvedbi subvencij za pospeševanje in razvoj kmetijstva občine Dobrovnik za leto 2003           
Odlok o predkupni pravici občine Dobrovnik na nepremičninah           
Sklep o komunalnih taksah           
Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2002           
Sklep o ugotovitvi katere nepremičnine in oprema spadajo v javno infrastrukturo na področju kulture           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2002           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrovnik           
Sklep o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta in člane nadzornega odbora           
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor