Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobrovnik           
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest v občini Dobrovnik           
Sklep o plakatnih mestih           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Dobrovnik           
Dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2004           
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti Občine Dobrovnik           
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih organizacij           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje Občine Dobrovnik v letu 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor