Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvü Általános Iskola Dobronak           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak           
Obvezna razlaga 6. člena Odloka o lokacijskem načrtu za kmetijsko-poslovno cono v Dobrovniku           
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 21. 9. 2008           
Sklep o oblikovanju  cen odvajanja  in čiščenja odpadne vode na območju Občine Dobrovnik            
Pravilnik o sofinanciranju  dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik           
Pravilnik o uporabi dvorane v kulturnem domu Dobrovnik           
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Dobrovnik           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Dobrovnik za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor