Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini cene omrežnine za uporabo javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo v Občini Dobrovnik           
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin  na območju občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2010            
Dopolnitev sklepa o ugotovitvi katere nepremičnine in opreme spadajo v javno infrastrukturo na področju kulture           
Sprememba in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik           
Odlok o rebalansu proračuna občine Dobrovnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Sklep o določitvi zneskov (cen) po Odloku o prometni ureditvi na območju Bukovniškega jezera za leto 2009           
Sklep o določitvi poslovalnega časa v vrtcu Dobrovnik           
Sklep o potrditvi ekonomske cene programa v Vrtcu Dobrovnik            
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Dobrovnik           
Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje spremembe Odloka lokacijskem načrtu za kmetijsko-poslovno cono v Dobrovniku po skrajšanem postopku           
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2009           
Letni program športa občine Dobrovnik za leto 2009           
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2009           
Popravek sklepa o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Dobrovnik za leto 2008           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor